aborrible

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

aborrible

1
qualquiere cosa fuera d·aqueste preposito l·es enojoso y boresible e mas | aborrjble | . E por el bjen que te qujero e delibrado dezir·te ste
D-TristDel-070v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1