aceite

Tots els trobats: 366
Pàgina 9 de 19, es mostren 20 registres d'un total de 366, començant en el registre 161, acabant en el 180
Mot Accepció Frase Situació

aceite

1
enderedor. en manera que non caya nada en·el foyuelo e toma | açeite | e çumo de puerros e çumo de asensios amargos e leche de muger
B-Recet-011r (1471) Ampliar

aceite

1
gusano en·la mançana tanto le plaze el olor. Rogerus. § Item | açeite | de almendras amargas e de piñones e de prescal puesto en·la oreja
B-Recet-011v (1471) Ampliar

aceite

1
de yuso de·la lengua e es muy preçiosa cosa. § Item toma | açeite | comun açeite de enebro castor marçiaton piretrun mescla·lo todo e vnta el
B-Recet-015v (1471) Ampliar

aceite

1
de·la lengua e es muy preçiosa cosa. § Item toma açeite comun | açeite | de enebro castor marçiaton piretrun mescla·lo todo e vnta el paçiente detras
B-Recet-015v (1471) Ampliar

aceite

1
lengua fuere enbargado por friedad o por otra manera toma pez e cera | açeite | anejo enxundia de oso palomjna talvjna estiercol de onbre castor piretrun sea fecho
B-Recet-015v (1471) Ampliar

aceite

1
libro que es dicho Viaticus. Toma el ysopo e cueze·lo en | açeite | comun en vna sarten e toma lana suzia enplastrado todo por enrrededor de
B-Recet-016v (1471) Ampliar

aceite

1
yerba. § Item toma figos e pica·los con ensundia de puerco e | açeite | comun e pon este enplastro sobre el costado. dize Ysaque que asy
B-Recet-018v (1471) Ampliar

aceite

1
el libro de Diascorus toma la fiel del buey e sal gema aloe e | açeite | mescla·lo todo e da cristel luego abra camara. § Item dize Gilberto
B-Recet-019r (1471) Ampliar

aceite

1
solos e quiebra·los con las manos e cueze·los en agua e | açeite | e cuela el caldo e bebe·lo en ayunas e veras maraujllas.
B-Recet-019r (1471) Ampliar

aceite

1
mora e vnta el onbligo e pon ençima paño de lana moxado en | açeite | calyente e si quisieres aver vomjto faz esto mjsmo ençima de·los pechos
B-Recet-019v (1471) Ampliar

aceite

1
maraujllosa cosa. § Item dize Diascorus toma el marruujo e cueze·lo con | açeite | e con vino e maje·lo e majado pon·lo sobre el pendejo.
B-Recet-020v (1471) Ampliar

aceite

1
e mas podrido estoujere toma·lo e frie·lo en·la sarten con | açeite | fasta que sea bien tostado e pon·lo sobre el dolor e sanara
B-Recet-022r (1471) Ampliar

aceite

1
çumo de cogonbros amargos e sea freydo o escalentado en la sarten con | açeite | o con vnto de puerco e caliente sea enplastrado todo el vientre delante
B-Recet-022r (1471) Ampliar

aceite

1
maraujllosamente tira el dolor de·los estentinos. § Item dize Giluertus toma el | açeite | mas viejo que podieres fallar e mas vieja manteca e el mas fuerte
B-Recet-022r (1471) Ampliar

aceite

1
non ha menester otra melezina e sy seco sea molido e ferujdo con | açeite | enplastado e sanara. § Item dize Gilbertus toma el marrubio blanco e desmenuça
B-Recet-022v (1471) Ampliar

aceite

1
Gilbertus toma el marrubio blanco e desmenuça·lo bien e cueze·lo con | açeite | e enplastra·lo sobre el bientre delante e de tras tira el dolor
B-Recet-022v (1471) Ampliar

aceite

1
vientre. Toma un perillo de nueve dias nasçido e cueze·lo en | açeite | fasta que sea desfecho e tires del pelo njnguna cosa e con aqueste
B-Recet-022v (1471) Ampliar

aceite

1
fasta que sea desfecho e tires del pelo njnguna cosa e con aqueste | açeite | vnta los lomos e el vientre lo mas caliente que lo pueda sofrir
B-Recet-022v (1471) Ampliar

aceite

1
los torçones. § Item dize Diascorus toma la rruda e cueze·la con | açeite | e manteca e da·le por cristel luego çesa el dolor de·los
B-Recet-022v (1471) Ampliar

aceite

1
dize Gilbertus toma farina de linueso e de ordio e cueze·la con | açeite | de camamjlla e pon este enplastro sobre el vientre luego tira el dolor
B-Recet-023r (1471) Ampliar
Pàgina 9 de 19, es mostren 20 registres d'un total de 366, començant en el registre 161, acabant en el 180