Abrahim, Jacob

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abrahim, Jacob
el·tallo de·la dita juderja por el·dito Açach Zayet selia | Jaco Abraym | judio habitador en·la dicha ciudat con·los capitoles que suzidia a
A-Sisa1-269r (1464) Ampliar
Abrahim, Jacob
puedan meter etcetera. y por lo cullir etcetera. Se offrecio el·dicho | Jaco Abraym | dar en·la dita renda onze mjl e·cincientos sueldos jaqueses..
A-Sisa1-269r (1464) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2