abridero

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

abridero

1
vermejo siquier como royo. las fojas tiene como el arbol de·los | abrideros | o de·los priscos mas no trepadas. tienen se todas en·los
B-Albeyt-049v (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1