abrigoso -a

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

abrigoso -a

1
vsare nueue dias e guarde que non salga de casa e sea muy | abrigosa | e caliente. espirençia prouada. § Item a·la dolençia que oviere de
B-Recet-011v (1471) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1