abril

Tots els trobats: 112
Pàgina 2 de 6, es mostren 20 registres d'un total de 112, començant en el registre 21, acabant en el 40
Mot Accepció Frase Situació
abril 1
Dado en la ciudat de Capua a .iiij. dias del mes d· | abril | del anyo .m.cccc.xxxviij. Rex Alfonsus. § Dominus rex mandauit mihi. § Arnaldo Fonolleda.
A-Cancill-2584:049v (1438) Ampliar
abril 1
que en aquesto lo preferays etcetera. Dada en Napols a .vj. de | abril | etcetera.
A-Cancill-2532:131v (1446) Ampliar
abril 1
Dada en el Castiello Nueuo de Napoles a .xxviij. dias del mes de | abril | del anyo .m.cccc.xxxxvj. Rex Alfonsus. § Dominus rex mandauit mihi. § Arnaldo Fonolleda. § Al reuerend padre
A-Cancill-2532:162v (1446) Ampliar
abril 1
Trinjdat. Dada en·el campo nuestro acerca del Albarese de Aguauiua a .xviij. de | abril | del anyo de·la natiuidat de nuestro senyor mil .cccc.xxxxviij. Rex Alfonsus
A-Cancill-2543:044r (1448) Ampliar
abril 1
seruir nos desseays. Dada en el Castillo Nueuo de Napoles a .xxviij. de | abril | del anyo .m.cccc.lv. Rex Alfonsus. § Dominus rex mandauit mihi. § Joannj Valerjo. § Al amado e
A-Cancill-2554:101r (1455) Ampliar
abril 1
Visrey. Nos hauemos sopido como fasta a .xvij. de | abril | cerca passado nuestro sancto padre no hauia prouehido del obispado de Taraçona en
A-Cancill-3468:071r (1465) Ampliar
abril 1
Dada en·la ciudat de Çaragoça a .xviij. dias del mes de | abril | anyo de·la natiuidat de nuestro senyor .m.cccc.lxxij. Yo el principe y
A-Cancill-3515:026v (1472) Ampliar
abril 1
de vna passada por el principado. Dada en Caceres a .xv. de | abril | del anyo mil .cccc.lxxviiij. Yo el rey. Ludouico Gonçales secretarius. § Al
A-Cancill-3605:011r (1479) Ampliar
abril 1
general vuestra proteccion la sancta Trjnidat. Dada en Cordoua a .viij. de | abril | en el anyo mil .cccc.lxxxv. § Yo el rey. § Dominus rex mandauit mihi. § Ludouico Gonçales secretarius
A-Cancill-3613:154v (1485) Ampliar
abril 1
con justicia deuidamente. Dada en la villa de Santa Fe a .xvij. de | abril | del año mil .cccc.lxxxxij. § Yo el rey. Coloma secretarius.
A-Cancill-3569:134v (1492) Ampliar
abril 1
rey qujso e ordeno con letra suya dada en Teruel a .xxviij. de | abrjl | anno a·natiuitate dominj .mº.cccº.lº.vº que el dito alcayde no fuese tenjdo meter
A-Rentas1-005v (1412) Ampliar
abril 1
Barcelona e confirmada por·el dito senyor rey don Johan a .xxvj. de | abrjl | anno a·natiuitate dominj .mº.ccc.lxx.ixº que a·mano de mj dito bayle no
A-Rentas1-008v (1412) Ampliar
abril 1
segunt consta por privilegio del dito senyor dado en Barchelona a .xx. de | abril | anno a natiuitate dominj .mº.cccº.lxxº.ixº. Assi que a·mano de mj dito
A-Rentas1-010v (1412) Ampliar
abril 1
las ditas casas fue feyta en Çaragoça a cinquo dias del mes de | abril | anno a natiuitate dominj .mº.cccº.lxxº. tercio et testificada por Stheuan de Roda por auctoritat real
A-Rentas2-044v (1417) Ampliar
abril 1
mes de nouiembre quatro mil sueldos. Et por todo el mes de | abril | otros quatro mil sueldos. Et los otros quatro mil sueldos por todo
A-Rentas2-084v (1417) Ampliar
abril 1
la plaça del dito lugar de Sastago el vltimo dia del mes de | abril | anno a·nativitate domjnj millesjmo .ccccº. primo. Et quanto por los jurados
A-Sast-110:010 (1402) Ampliar
abril 1
de·la villa de Pina a·mj fecho en Çaragoça dia dotze de | abril | anno a·natiuitate domjnj millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto recebido et testificado por·el
A-Sast-184:140 (1447) Ampliar
abril 1
en·la ciudat de Çaragoza a·vint e nueu dias del mes de | abrjl | anno a·natiuitate dominj millessimo quadringentessimo quadragessimo nono. Presentes testimonjos fueron a
A-Sast-189:070 (1449) Ampliar
abril 1
aquellos que son quinze mil sueldos pagaderos el primero dia del mes de | abril | . Item aduze el dito Pedro en·ayuda del dito matrimonio los quales
A-Sast-197:010 (1452) Ampliar
abril 1
en·la ciudat de Çaragoça a vint e nueu dias del mes de | abril | anno a·natiuitate domini millesimo .cccc. quadragesimo nono recebida e testifficada por·el
A-Sast-198:001 (1453) Ampliar
Pàgina 2 de 6, es mostren 20 registres d'un total de 112, començant en el registre 21, acabant en el 40