absolvimiento

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
absolvimiento 1
singulares del dito lugar et sus bienes bueno et perpetuo difinjmjento qujtamjento et | absolujmjento | con especial pacto de mas no demandar nj hauer accion alguna contra el
A-Sast-255:030 (1491) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1