abstinente

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

abstinente

1
la Suma de·las Virtudes se cuenta de abstinençia. por tanto que los omes fuesen | abstinentes | de gulla. Dios fizo al ome mas pequeña boca. segun la
B-FlorVirtud-324r (1470) Ampliar

abstinente

1
a ninguno de·los otros animales. Salamon dize. aquel que es | abstinente | se creçe la vida. Basalis dize. al cauallo se mete el
B-FlorVirtud-324r (1470) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2