Abubacar

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Abubacar
sus parientes que la succession del reyno sperauan. § En aquel tiempo salio | Ebubeer | hombre astucioso que a pocos dias despues de Mahoma touo el reyno.
C-Viaje-105v (1498) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1