Abulbaca, Simuel

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Abulbaca, Simuel
que afruentan con casas que fueron de Sento Abendauid quondam e con casas de | Simuel Abulbaqua | et con carrera publica. Item hunas casas de mj dito Abraam Abenaym que
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1