Abullamín, Jahudá

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abullamín, Jahudá
Salamo Gueros Salamo Furjello Gento Dardan Abraam Alaguen Abraam Abenaym Mosse Abullamjn fillo de | Gehuda | Mosse Abullamjn fillo de Abraam Mosse Abullamjn fillo de Simuel
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar
Abullamín, Jahudá
con carrera publica. Item otras casas de mj dito Mosse Abullamjn fillo de | Jehuda | que afruentan con casas de Açach Abempesat e con corral de Salamon Furillo e con
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2