Abullamín, Mosé1

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

Abullamín, Mosé1

Simuel Gueros Salamo Gueros Salamo Furjello Gento Dardan Abraam Alaguen Abraam Abenaym | Mosse Abullamjn | fillo de Gehuda Mosse Abullamjn fillo de
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar

Abullamín, Mosé1

la dita villa que afruentan con casas de Salamon Furiello et con casas de | Mosse Abullamjn | et con carrera publica. Item hunas casas de mj dito Jucen Abempesat sitiadas
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar

Abullamín, Mosé1

de Johan de Cabiran et con carrera publica. Item otras casas de mj dito | Mosse Abullamjn | fillo de Jehuda que afruentan con casas de Açach Abempesat e con corral de
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3