açada

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

açada

1
de·la grand gracia que hauia rescebido de·los dioses. tomo la | açada | e comiença otra vez cauar en la heredad. Mas como Zenas veniesse
D-Ysopet-004v Ampliar

açada

1
al ombre que estaua en·el monte alto teniendo en·la mano vna | açada | con·la qual cauaua la tierra. e acercando se mas a·el
D-Ysopet-075v Ampliar

açada

1
thesoro en·la viña. e assi cauaron la viña muy fondamente con | açadas | . aparejos e instrumentos muy conuenibles para ello. empero non fallaron ende
D-Ysopet-084r Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3