aceptante

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

aceptante

1
perpetualment e a·las ditas almosnas e a vtilidat de aquellas comprantes e | acceptantes | quj presentes sodes. Son a·saber vnas casas de nos ditos conjunges
A-Sast-185:001 (1447) Ampliar

aceptante

1
rey la otra a·los arbitros la otra a·la part obedient et | acceptant | la qual pena si acaheçera seyer comesa pagada o no pagada o aquella
A-Sast-224:020 (1467) Ampliar

aceptante

1
et Margalita de Alagon conjuges vezinos siquiere haujtadores de·la ciudat de Çaragoça presentes et | aceptantes | para vosotros et a·los vuestros et para los qui vosotros de aqui
A-Sast-262:020 (1498) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3