Aldeguer, Joan

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Aldeguer, Joan
part e en Ramon de Casaldaguila en Johan Gallart en Johan d·Onelsa en Johan d·Uerte jurados e en | Johan Aldeguer | almudaçaff de·la ciudat de Çaragoça de·la otra part en e sobre
A-Cancill-2565:001r (1417) Ampliar
Aldeguer, Joan
regem Aragonum. Anno a·natiuitate dominj millesimo quadringentesimo vicesimo nono jnteruenjentibus Raymundo Castilionis jurato | Joanni Aldeguer | Joanni Guallart Martino Cabrero et Gondisaluo de·la Caualleria. Franciscus de Arjño notarius publicus.§ Ordinaciones nuebas del señor rey don
A-Ordinaciones-025r (1429) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2