Andreu, Joan2

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

Andreu, Joan2

primo. Testimonjos fueron a·las sobreditas cosas presentes los discretos | Johan Andreu | e Rodrigo de Villauiciosa scuderos del dito senyor bayle habitantes en·la
A-Sast-198:040 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1