Andreu, Nicolau

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Andreu, Nicolau
Pero Quadrado Ramon Trou Domjngo Gonçaluo Domjngo Gil Johan Andreu Benedet Diesaro fillo de Sancho Pedro El Plano Gujlem Arnalt et | Nicolau Andreu | christianos Juce Avempesat Astruch
A-Sast-192:010 Ampliar
Andreu, Nicolau
presencia del venerable mosen Domingo de Lana vicarjo de·la dicha villa et del honorable | Nicolau Andreu | justicia de·la dicha villa et de·los magnificos mosen Anthon Cayxal cauallero et
A-Sast-258:001 Ampliar
Andreu, Nicolau
dicha villa de Pina susodicha fueron presentes los que se siguen. Nos | Nicolau Andreu | mayor justicia Arnaut d·Ellen Pedro de Palençuela jurados de·la dicha villa de Pina mastre Bernat Binequea
A-Sast-259:001 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3