acidia

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

acidia

1
jniuria. si quiso ser muerto en su yra. Cerca de·la | acidia | si va a·la yglesia. si las penitencias a·el iniungidas aya
B-Confes-25v (1479-84) Ampliar

acidia

1
d·ello al que lo fizo a alauança de·los buenos. § De | açidia | o pereza. Primeramente si fue perezoso a leuantar se de mañana e
B-Confes-30v (1479-84) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2