açó

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
açó 1
El rey. § Por ciertas razones e esguartes nos a | aço | moujentes vos dezimos e mandamos expressament e de cierta sciencia que en las
A-Cancill-2391:036v (1415) Ampliar
açó 1
la nuestra meytat asi como si nosotros personalment hide fuesemos. E d· | aço | vos fara prompta fe Guillem Granel notario publico por endues les partes el qual
A-Sast-141:080 (1419) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2