azogue1

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

azogue1

1
Pascual de Buenya quondam sitiadas en·la parroquia de Sant Gil de·la dita ciudat al | açoch | de·la moreria que confruentan de·la una part con forno trehudero al
A-Rentas2-022v Ampliar

azogue1

1
Pascual de Buenya quondam sitiadas en·la parroquia de Sant Gil de·la dita ciudat al | açoch | de·la moreria. Las quales confruentan de·la una part con forno
A-Rentas2-023r Ampliar

azogue1

1
posside Ferrando Monterde ferrero vezino de·la dita ciudat. Que son sitiadas al | açoch | de·la moreria de·la dita ciudat et affruenta. De·la una
A-Rentas2-034v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3