acordança

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

acordança

1
todo compuesto e elementado corporal material mente e actual acaesçer puede es su difiniçion segunt | acordança | de·los filosophos e medicos tal. lepra es dolençia mala que viene de esparzimiento
B-Lepra-131v Ampliar

acordança

1
juntos en vuestra presencia. § Pero con ellos fazer / Amor non puede | acordança | / porqu·en vuestro mereçer / no se consiente el querer / se
D-CancParis2-104v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2