acordante

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
acordante 1
semejantes conforme aquellos que la guaya sciencia compusieron en romance fino e bien | acordante | . e tal ordenaron que fuesse. que sea como dezis. necessario
D-CancCoim-105r (1448-65) Ampliar
acordante 2
pobres de Dios con almosnas e benefficios les accorremos e de aquellos somos | acordantes | . E como en la ciudat de Teruel sia statuto e ordinacion por
A-Cancill-3468:114v (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2