acostribar

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

acostribar

1
Remedio a mula que por comer mucha ceuada se hincha muy grande siquier | acostribada | folio .liiij. § Otro remedio para la mula que fienta mucho folio .liiij
B-Albeyt-005r (1499) Ampliar

acostribar

1
Remedio a mula que por comer mucha ceuada se hincha muy grande siquier | acostribada | . § Para las mulas que son acostribadas por demasiado comer la ceuada den
B-Albeyt-054v (1499) Ampliar

acostribar

1
ceuada se hincha muy grande siquier acostribada. § Para las mulas que son | acostribadas | por demasiado comer la ceuada den tal medicina. Vn jarro de vino
B-Albeyt-054v (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3