Adaix, Abraham

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Adaix, Abraham
dito calliço. El cual solar a trehudo perpetuo del senyor rey tenian | Abraham Adaix | et Ezter coniuges jodios de·la dita ciutat. Et fazian por aquell
A-Rentas2-044r (1417) Ampliar
Adaix, Abraham
real. Et en apres el dito solar de tierra por los ditos | Abraham Adaix | e Ezter coniuges iodios de voluntat et expresso consentimiento de mossen Pardo la Casta merino
A-Rentas2-044r (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2