Ademuz

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Ademuz
D·essa vez dizen que gano el rey don Pedro a Castilauiui a | Damoz | Calatraua y otros lugares de moros. de guisa que boluio en sus
C-CroAra-066v (1499) Ampliar
Ademuz
combates y a·la postre a pleytesia houo la de ganar. Tomo | Adamuz | Villel Castil Auiui y otros lugares. Llego adelante gano a Xerica y tomo
C-CroAra-143v (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2