adiestrar

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

adiestrar

1
a su familia mal sabra regir a otro. ca si vn çiego | adiestra | a otro. el vno caera en pos del otro. Muncha amistança
B-FlorVirtud-314v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1