Abella, Berenguer de

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació
Abella, Berenguer de
arbitros por la parte del rey don Pedro de Val thesorero del rey y don | Beringuel de Auella | para fazer mas cumplidamente la emienda por la ciudad. que el rey
C-CroAra-148v (1499) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1