Adix, Vitas

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Adix, Vitas
Açach Auenpessat Jucen Auenpesat Baron Auenpesat Sento Figaruel Gehuda de Beses Açach Axinjl | Bitas Addich | Abraam Simjel Açach Simuel Jaquo Haym Sento
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar
Adix, Vitas
con carreras publicas de tres partes. Item otras casas de mj dito | Vitas Adich | que afruentan con casas de Pedro Marginet et con el spital de cristianos de
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2