adjudicar

Tots els trobats: 22
Pàgina 2 de 2, es mostren 2 registres d'un total de 22, començant en el registre 21, acabant en el 22
Mot Accepció Frase Situació

adjudicar

1
Torrero de·mj aquellos contractos de censsales qu·el dito micer Alfonsso de·la Cauallerja me | adjudico | sobre las aldeas de Daroqua. Et restituyendo e dando el dito Torrero
A-Sast-242:020 (1482) Ampliar

adjudicar

1
conpanya assi de treballos como de otras qualsequiere cosas se hayan | ajudicar | por todos los de·la dita conpanya.§ A mano de notario.
A-Sisa1-270v (1464) Ampliar
Pàgina 2 de 2, es mostren 2 registres d'un total de 22, començant en el registre 21, acabant en el 22