adjungir

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

adjungir

1
cortar dicha çisoria se ouo de jntroduzir e al numero de·las artes | adjungir | . En·el terçero quales condiçiones e costunbres perteneçen al que esta arte
B-Cisor-003r (1423) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1