adjutriz

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

adjutriz

1
a ellas los dichos al comjenço d·este capitulo estrumentos que son organos | adjutriçes | del omne que a esto de fazer e los cuchillos d·esta arte
B-Cisor-014v (1423) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1