Abempesat, Açac

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Abempesat, Açac
adelantados de·la aliama de·los judios de·la dita villa de Pina | Açach Avenpesat | Sento Gallipapa Simuel Gallipapa Sento Ficaruel Açach de Beses Hacen Al Haybari Juce Dari Abram
A-Sast-192:010 Ampliar
Abempesat, Açac
adelantados de·la aljama de judios de·la dita villa de Pina Çaçon Gallipapa | Açach Auenpessat | Jucen Auenpesat Baron Auenpesat Sento Figaruel Gehuda de Beses Açach Axinjl Bitas
A-Sast-211:001 Ampliar
Abempesat, Açac
con carreras publicas de dos partes. Item otras casas de mj dito | Açach Abempesat | sitiadas en·la dita villa que afruentan con casas de Salamon Furiello et con
A-Sast-211:020 Ampliar
Abempesat, Açac
casas de mj dito Mosse Abullamjn fillo de Jehuda que afruentan con casas de | Açach Abempesat | e con corral de Salamon Furillo e con carreras publicas. Item hunas otras
A-Sast-211:020 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4