adornar

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

adornar

1
axuar. como aquella su casilla mal reparada | avia | ella assi adreçado e | adornado | . Responde le la muger. señor non te marabilles d·esto.
D-Ysopet-111r (1489) Ampliar

adornar

1
penar y destruyr el pueblo de·su naturaleza. E vestidas las vestiduras reales | adornada | la cabeça de corona preciosa. delante su rey e señor se fue: la
D-Satyra-b029v (1468) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2