ab alio

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

ab alio

del dito heredamjento sia fianza. E el dito Jurdan d·Ordas marido mjo | ab·aljo | aprouo como aquellya yes feyta de mj voluntat e expreso consentimjento et sines
A-Sast-127:030 (1404) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1