adversar

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

adversar

1
merçet que nos podamos / bien regir e conseruar. § E puesto que | aduersados | / nos fallemos de Fortuna / con esto aconsolados / deuemos ser e
D-CancHerb-036v (1445-63) Ampliar

adversar

1
singular e no comuna / a los altos humiliades / aquellos no | aduersando | / a los baxos enxalçades / e todos los egualades / no sus
D-CancHerb-061v (1445-63) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2