Abempesat, Jucé

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Abempesat, Jucé
Domjngo Gil Johan Andreu Benedet Diesaro fillo de Sancho Pedro El Plano Gujlem Arnalt et Nicolau Andreu christianos | Juce Avempesat | Astruch Sobrinacho adelantados
A-Sast-192:010 (1450) Ampliar
Abempesat, Jucé
de·la aljama de judios de·la dita villa de Pina Çaçon Gallipapa Açach Auenpessat | Jucen Auenpesat | Baron Auenpesat Sento Figaruel Gehuda de Beses Açach Axinjl Bitas Addich Abraam
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar
Abempesat, Jucé
de Mosse Abullamjn et con carrera publica. Item hunas casas de mj dito | Jucen Abempesat | sitiadas en·la dita villa que afruentan con casas de·la abadia e
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar
Abempesat, Jucé
lineas la primera de·las quales comjenca manjfiesto sia a·todos e fenece | Jucen | la vltima linea del dito primero pargamjno comjença qujere d·ellos por si
A-Sast-211:190 (1459) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4