afilado -a

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació

afilado -a

1
quando a·la diestra, venid. Este sera vn cuchillo de amas partes tajantes: e | afilado | : que saldra de·la boca del fijo de·la virgen: segun se lee en·el
B-Cordial-029v (1494) Ampliar

afilado -a

1
el juhizio final. E por este respecto la sentencia del juez Dios: es dicha cuchillo | afilado | e aguzado de ambas partes: segun se lee en·el .j. del Apocalipsi. Ca ferira
B-Cordial-035v (1494) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2