afretar

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

afretar

1
haurian tomado a vna naue lamada de Ferrando Fiel de Colunya la qual | hauia afretada | lo fiel nuestro Felip de·la Cauallerja mercancia por Brujas e en aquella hauja cargado en
A-Cancill-2543:139r (1449) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1