Abenabez, Jucé1

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació

Abenabez, Jucé1

debria [el comunicante] Sem Tob ha-Cohen. § Item apres [4] setiembre [465 ante los jueces] don | Yocef Benabas | don Leon Mascaran ofrece Aharon Far la present cedula present
A-Aljam-07.33r (1465) Ampliar

Abenabez, Jucé1

[testigos] don Abraham Leui Yocef [y] Moxe Benalazar. § [4] setiembre [465 ante los jueces] | Yocef Benabas | Mascaran Aharon Far ofrece la present cedula e present
A-Aljam-07.33v (1465) Ampliar

Abenabez, Jucé1

puede protestar [cumplidamente]. § Et apres [5] setiembre [465 ante los jueces] don | Yocef Benabas | don Leon Mascaran parece Aharon Far e present don Aharon Zarfati
A-Aljam-07.34r (1465) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3