agresor -ora

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

agresor -ora

1
bufetada o con palo tochada o pedrada a persona alguna aquel tal comouedor | agressor | o arrencador de armas sea encorrido en pena de xixanta sueldos applicaderos en
A-Cancill-3468:114v (1467) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1