Agüero

Tots els trobats: 5
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5
Mot Accepció Frase Situació
Agüero
terminos de la villa de Luesia con terminos de Ores con terminos de | Alguero | con terminos de Lucientes con terminos de Cheulas e con terminos de Liso
A-Sast-147:001 (1423) Ampliar
Agüero
termjnos de·la villa de Luessia con termjnos de Ores con termjnos de | Haguero | con termjnos de Lucientes con termjnos de Cheulas e con termjnos de Lisso
A-Sast-147:050 (1423) Ampliar
Agüero
Biel affruenta con termjnos del lugar de Luesia con termjnos del lugar de | Haguero | con termjnos del lugar de Liso e con termjnos del lugar de Siurana
A-Sast-148:150 (1424) Ampliar
Agüero
terminos de Biel con termjnos de·los lugares o pardinas de Luesia Luna | Aguero | Liso Noufuentes e Santestheuan Dorastre. Confruenta el lugar e terminos de Longas con
A-Sast-151:001 (1427) Ampliar
Agüero
terminos del Frago Santgarrin Jehulas e Pequera con termjnos de Lucientes Longas Luesia | Aguero | e Ores. Assi como las ditas affrontaciones encierran e departen en derredor
A-Sast-151:010 (1427) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5