Aguilar, Juan de

Tots els trobats: 3
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3
Mot Accepció Frase Situació
Aguilar, Juan de
El rey. § Çalmedina. Segunt somos informados | Johan d·Aguilar | armero se afirmo con Johan Meder armero companyero de
A-Cancill-2583:117v (1432) Ampliar
Aguilar, Juan de
lo por algun tiempo por cierto precio entre ellos concordado el qual dito | Johan d·Aguilar | no curando de·la concordia e pacto fecho entre ell e el dito
A-Cancill-2583:117v (1432) Ampliar
Aguilar, Juan de
que si constaran a uos las sobreditas cosas seyer verdaderas constrengades el dito | Johan d·Aguilar | el qual segunt se dize es en aquexa ciudat a seruir al dito
A-Cancill-2583:117v (1432) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 3 registres d'un total de 3, començant en el registre 1, acabant en el 3