Abenaim, Abraham

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abenaim, Abraham
Abraam Gueros Simuel Gueros Salamo Gueros Salamo Furjello Gento Dardan Abraam Alaguen | Abraam Abenaym | Mosse Abullamjn fillo de Gehuda Mosse Abullamjn fillo
A-Sast-211:001 (1459) Ampliar
Abenaim, Abraham
de Simuel Abulbaqua et con carrera publica. Item hunas casas de mj dito | Abraam Abenaym | que afruentan con casas de Anthon de Romana et con casa de Johan de Cabiran et
A-Sast-211:020 (1459) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2