ahollar

Tots els trobats: 1
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1
Mot Accepció Frase Situació

ahollar

1
este lauatorio por .viij. dias o .x. siquiere ahun que la bestia fuesse | ahollada | siquier abierta apenas podria ser conocida ni descobierta. § Ordena beuraje para cauallo
B-Albeyt-059v Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 1 registres d'un total de 1, començant en el registre 1, acabant en el 1