Aibari, Hacen

Tots els trobats: 5
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5
Mot Accepció Frase Situació
Aibari, Hacen
dita villa de Pina Açach Avenpesat Sento Gallipapa Simuel Gallipapa Sento Ficaruel Açach de Beses | Hacen Al Haybari | Juce Dari Abram Auullamjn Salamon Futiella Abram Gueros Astruch
A-Sast-192:010 Ampliar
Aibari, Hacen
fillo de Gento Açach Sobrinajo Aym Benardud Salamo Chinjello Gento Auenujtas Simuel Touj Jucen Leuj Jehuda Jaba | Açan Aybar | Jehuda Auenpesat Gehuda Auenrrabi
A-Sast-211:001 Ampliar
Aibari, Hacen
la dita villa que afruentan con casas de Jucen Leuj et con casas de | Acen Aybarj | et con carrera publica. Item hunas otras casas de mj dito Jucen Leuj
A-Sast-211:030 Ampliar
Aibari, Hacen
Mosse Abenbitas quondam et con carreras publicas. Item otras casas de mj dito | Acen Aybarj | sitiadas en·la dita villa que afruentan con casas de Jehuda Abenrabi et con
A-Sast-211:030 Ampliar
Aibari, Hacen
mj dito Jehuda Abenrabi sitiadas en·la dita villa que confruentan con casa de | Acen Aybarj | et con casas de Bonanasch Sanarell et con carreras publicas. Item hunas otras
A-Sast-211:030 Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 5 registres d'un total de 5, començant en el registre 1, acabant en el 5