Abenzale, Zulema

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abenzale, Zulema
de tierra. Arnaldus del Calbo notarius. § .v. cantaros de tierra [...]. § Item | Çulema Vinçale | moro mayor de dias tiene et posside un forno de fer cantaros sitiado
A-Rentas2-094r (1417) Ampliar
Abenzale, Zulema
setiembre cinquo sueldos jaqueses. Arnaldus del Calbo notarius. § .v. sueldos jaqueses. § Item | Çulema Auinçale | fillyo de Brahem Auinçale moro de·la dita villya tiene et posside un forno
A-Rentas2-095v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2