Alagón, Aldonza de

Tots els trobats: 4
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4
Mot Accepció Frase Situació
Alagón, Aldonza de
a·los dichos espondaleros mjos bien visto les sera. Item dexo ad· | Aldolza | fixa mja el censal que tengo sobre la morerja de Pina el·qual
A-Sast-258:020 (1492) Ampliar
Alagón, Aldonza de
matrimonjo con la dicha mi muxer. Item mas dexo a·la dita | Aldolza | a·otra part le sian dados de·mis bienes son a·saber mil
A-Sast-258:030 (1492) Ampliar
Alagón, Aldonza de
lo sobredicho le dexo con tal vinclo e condicion que si la dicha | Aldolza | muere sin fixos qu·el dicho censal e·los dichos mil sueldos vengan
A-Sast-258:030 (1492) Ampliar
Alagón, Aldonza de
dicho Pedro Francisco muere sin fixos que los dichos bienes tornen a·los dichos | Aldolza | Beatriz Simon Johan y Bernabeu d·Alagon fixos e fixas los quales se partan por yguales
A-Sast-258:040 (1492) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 4 registres d'un total de 4, començant en el registre 1, acabant en el 4