Alagón, Artal de1

Tots els trobats: 24
Pàgina 2 de 2, es mostren 4 registres d'un total de 24, començant en el registre 21, acabant en el 24
Mot Accepció Frase Situació

Alagón, Artal de1

a·lo sobredito presentes los discretos Paschual Stanyella scudero habitant con·el noble don | Artal d·Alagon | et Johan d·Escor scudero de Pina con·los ditos nobles don Artal e dona
A-Sast-133:050 (1418) Ampliar

Alagón, Artal de1

noble don Artal d·Alagon et Johan d·Escor scudero de Pina con·los ditos nobles don | Artal | e dona Marquesa de Luna conjuges. Et nos dito don Artal d·Alagon senyor de·la
A-Sast-133:050 (1418) Ampliar

Alagón, Artal de1

ditos nobles don Artal e dona Marquesa de Luna conjuges. Et nos dito don | Artal d·Alagon | senyor de·la dita villa de Pina la sobredita carta atorgada por la
A-Sast-133:050 (1418) Ampliar

Alagón, Artal de1

trehudo perpetuo vulgarment de censal muerto clamados los quales los nobles senyores don | Artal d·Alagon | mayor de dias aguelo vuestro et don Artal de Alagon su fillo et padre vuestro
A-Sast-191:001 (1450) Ampliar
Pàgina 2 de 2, es mostren 4 registres d'un total de 24, començant en el registre 21, acabant en el 24