Abenzale, Zeit

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Abenzale, Zeit
jaqueses. § Item Braym de Binimar moro alamjn de·la dita villya et Juceff Alazar Ferrig de Moçot | Ceyt Abençale | moros de aquellya tienen et possiden un forno de cozer pan sitiado en
A-Rentas2-094v (1417) Ampliar
Abenzale, Zeit
cozer pan sitiado en la dita villya. Que afruenta con casa de | Çait Abençale | et con carreras publicas de dos partes. Por el qual fan et
A-Rentas2-094v (1417) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2