Alagón, Bernabeu de

Tots els trobats: 2
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2
Mot Accepció Frase Situació
Alagón, Bernabeu de
quales le dexo por part legitima ereditarja. Item quiero que mi fixo | Bernabeu | aya de eser de·la orden de Sant Johan al qual le dexo le
A-Sast-258:030 (1492) Ampliar
Alagón, Bernabeu de
fixos que los dichos bienes tornen a·los dichos Aldolza Beatriz Simon Johan y | Bernabeu d·Alagon | fixos e fixas los quales se partan por yguales partes. Et en
A-Sast-258:040 (1492) Ampliar
Pàgina 1 de 1, es mostren 2 registres d'un total de 2, començant en el registre 1, acabant en el 2